dimarts, 6 de juny de 2017

Joc de preguntes de Medi


Els dies 9 i 11 de maig vam fer un joc de preguntes de medi. Ens van preguntar coses que havíem estudiat sobre el tema de l’energia. Va anar molt bé per a tots. El joc era digital (plickers), ens van entregar unes targetes per respondre les preguntes. Cada targeta tenia un codi bidi amb quatre lletres (A, B, C i  D)  i quan posaven una pregunta  havíem de posar la lletra que creguéssim que era correcta cap a dalt. Amb la càmera del mòbil de la mestra es recollien totes les respostes i vèiem a la pissarra digital si era correcta o incorrecta.


Autors: Joan Alonso i  Jofre Lleal